T: +31 (0)182 640 964 · E: sales@profound.nl · support@profound.nl

Waterspanningsmetingen

Waterspanningsmetingen
BAT-systeem

Waterspanningen hebben een sterke invloed op het gedrag van de bodem. Vooral bij bodems met een lage doorlatendheid kan een kleine verandering in de waterspanning aanzienlijke gevolgen hebben. Met het BAT-grondwater monitoringsysteem kunt u op een betrouwbare continue manier de waterspanning monitoren, vooral in de weinig waterdoorlatende bodemlagen.

Met het BAT-systeem is het mogelijk om zowel direct de waterspanning af te lezen, als om nauwkeurig op afstand de fluctuaties in de waterspanning te volgen. Met de aanvullende doorlaatbaarheids- en monsterset biedt het BAT-systeem bovendien de optie om de bodemdoorlatendheid te bepalen en/of nauwkeurige grondwatermonsters te nemen.

Het gepatenteerde BAT®-grondwater monitoringsysteem staat voor innovatie en bewezen technologie op het gebied van monitoren en testen van grondwater. Wereldwijd wordt het systeem al meer dan dertig jaar met succes toegepast. Op elk gewenst moment kunt u eenvoudig de exacte diepte van het filter bepalen. Dit is bij uitstek van belang bij ophogingen/het bouwrijp maken van zettingsgevoelige terreinen.

In het kort

 • Het BAT®-systeem meet de absolute druk waardoor ook bij langdurige waterspaningsmetingen de stabiliteit gegarandeerd is. Voor een correctie meting is een aparte luchtdrukmeting noodzakelijk. De IS-field unit/IS-module zijn voorzien van een luchtdruksensor
 • Bij moeilijk interpreteerbare resultaten kan de BAT-sensor gemakkelijk losgekoppeld en getest worden.
 • Het systeem werkt volledig digitaal door de toepassing van de Profound IS-technologie. Zo kan de BAT®-sensor met de geïntegreerde datalogger 8 maanden lang de exacte meetwaarden opslaan. Ook kunt u op afstand een project monitoren waarbij de gegevens via internet worden aangeleverd.
 • Na afloop van de meting kunt u de sensor herwinnen en bij een volgend project opnieuw gebruiken.
 • Data in de juiste meeteenheid als csv-file te verwerken.
 • Op elk gewenst moment kunt u eenvoudig de exacte diepte van de filtertip bepalen. Dit is bij uitstek van belang bij het bouwrijp maken van zettingsgevoelige terreinen.

Installatie

Het BAT-systeem bestaat uit een filtertip en een sensor. Aangezien de filtertip geen gevoelige onderdelen heeft, noch is aangesloten op een elektrische kabel of buis tijdens het installeren, gaat dit eenvoudig en efficiënt. Aan filtertip zit een verlengbuis, bijvoorbeeld een standaard 1” gaspijp. Deze wordt naar beneden gedrukt tot de gewenste installatiediepte bereikt is.

Vervolgens wordt de BAT-sensor neergelaten in de pijp. Zodra de sensor verbinding maakt met de filtertip starten de waterspanningsmetingen. Door dit ‘plug & play’-systeem is het op ieder gewenst moment mogelijk om de BAT-sensor te controleren. Na het afronden van de metingen is de sensor in een handomdraai uit de grond te halen en op een andere plek te gebruiken.

Het systeem is zeer flexibel. Zo is het ook mogelijk om de BAT-sensor zonder filtertip te gebruiken in peilbuizen. Met een diameter van slechts 22 mm is de sensor zeer compact.

Afhankelijk van de projecteisen kan het BAT-systeem in verschillende opstellingen worden geplaatst. Zo is er de stand alone optie, maar er kunnen ook meerdere BAT-systemen worden geclusterd als onderdeel van een groter geomonitoringsnetwerk.

Dataverwerking

Een enkele BAT-sensor kan worden uitgerust met een batterijhouder, hierdoor is het mogelijk om tot 8 maanden aan meetgegevens op te slaan. Wanneer het BAT-systeem als  datalogger in het veld wordt gebruikt, dan wordt deze ingesteld via de robuuste, compacte IS-field unit voor het programmeren van de metingen en het later downloaden van de meetdata.

U kunt de BAT-waterspanningsmeters ook integreren in een digitaal Profound IS-netwerk met een IS-module, zodat het trendmatig gedrag op afstand bijvoorbeeld vanuit kantoor kunnen worden gevolgd. De IS-module is een combinatie van voeding, datalogger, heeft een geïntegreerd internetmodem en zonnepaneel en biedt tevens een data back-up. Op een IS-module kunnen een tiental BAT-sensoren worden aangesloten. Het is een volledig digitale unit en biedt de mogelijkheid om direct in het veld te monitoren en/of op afstand. Wanneer u de IS-module combineert met de IS-field unit, kunt u direct een meting tonen in het veld, metingen instellen, loggen en downloaden.

Toepassing

Met het BAT®-systeem kunt u:

 • nauwkeurig en efficiënt de waterspanning in de grond meten
 • gedurende een langere periode eenvoudig trendmatig gedrag in kaart brengen
 • flexibel waterspanningsmetingen uitvoeren: direct uitleesbaar in de juiste meeteenheid of op afstand de voortgang van uw project volgen
 • de doorlatendheid van de grond te bepalen (met een additionele set)
 • zeer zuivere grondwatermonsters te nemen (met een additionele set)

Projectvoorbeelden:
Monitoring van waterspanning en zettingen bij het National Opera House in Oslo (Noorwegen)
Monitoring van waterspanningen bij het verplaatsen van de mijnstand Kiruna, Zweden
Monitoring van zinksleuf Centraal Station, project Noord/Zuidlijn, Amsterdam
Monitoring grondwaterstanden en -deformaties, Ouderkerk aan den IJssel
Proefcampagne Oosterweeltunnel Antwerpen