T: +31 (0)182 640 964 · E: sales@profound.nl · support@profound.nl

Geomonitoring Soil Instr.

Geotechnische Monitoring
Soil Instruments

Profound is in Nederland de officiële dealer van de producten van Soil Instruments.

Met deze aanvulling op onze eigen producten kunnen wij u een totaalpakket bieden aan geotechnische monitoringssystemen. Kleine reparaties kunnen wij in eigen huis uitvoeren.

Digital Inclinometer

Inclinometers worden gebruikt voor het meten van horizontale verplaatsingen in de grond of kunstwerken. De metingen geven belangrijke informatie over de diepte, richting, omvang en snelheid van bewegingen, mits frequent herhalingsmetingen worden uitgevoerd. De metingen worden onder andere toegepast bij het in kaart brengen van vervormingen aan bijvoorbeeld: damwanden, diepwanden, kademuren, dijken, transportleidingen en allerlei kunstwerken.

Casings

Het wordt aanbevolen om de inclinometer te gebruiken in de daarvoor speciaal beschikbare casingbuizen.

Het gebruik van de inclinometer casing zal resulteren in een lange levensduur en is makkelijk en snel te installeren.

De casings zijn beschikbaar in secties van 1, 2 of 3 meter zodat eenvoudig de gewenste meetdiepte kan worden bereikt. Om vuil in de meetbuis te voorkomen worden de buizen voorzien van een top- en bodemafsluting. Om vandalisme tegen te gaan is deze topafsluiting tevens verkrijgbaar met een zgn. afsluitbare security cover.

Loadcell

Loadcellen worden ingezet om de belasting te monitoren. Typische aplicaties waar de krachtopnemers worden ingezet zijn bijv. bij het testen van ankers, tunnelverbindingen of bij paalbelastingen. Loadcellen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen van 300 kN tot 3000 kN. De loadcell is voorzien van een kabel welke verbonden kan worden aan het Profound IS-systeem. Zo wordt de meetdata opgeslagen in de IS-Field Unit voor verdere verwerking op uw pc.

Piëzometer

De piëzometer kan o.a. geplaatst worden in een boorgat, peilbuis of waterput. De kabel van de piezometer kan verbonden worden aan een uitleesapparaat voor handmatige metingen of aan een datalogger voor continue monitoring.

Dataverwerking

De data kan handmatig worden uitgelezen of het systeem kan aangesloten op een datalogger op een gewenst interval de data naar uw FTP omgeving versturen. De output is in de gebruikelijke engineeringseenheden beschikbaar voor verdere verwerking.

Toepassing

De piëzometer wordt toegepast om inzicht te verkrijgen in de plaatselijke waterspanning. Bij ophogingen kan men bijvoorbeeld zien wanneer de volgende ophoogslag mogelijk is. Andere toepassingen zijn bijvoorbeeld het monitoren van het waterniveau bij bemalingen of in dijklichamen.

 Voordelen van deze VW-piëzometer van Soil Instruments zijn:
• Smalle diameter van slechts 19 mm
• Ingebouwde temperatuurcompensatie
• Snelle response op veranderingen in waterspanning in doorlatende gronden
• Verkrijgbaar voor diverse meetbereiken (0-1000 kPa)

 

Waterniveaumeter

Met dit systeem kunt u eenvoudig het waterniveau handmatig in een peilbuis of boorgat meten. Er zijn 2 types beschikbaar: een met een smalle probe met een diameter van 12 mm en een standaard probe met een diameter van 15 mm. De standaard uitvoering kan tevens geleverd worden met een temperatuursensor. Biede versies zijn verkrijgbaar met kabellengte varierend van 30 tot 500 meter.

Bediening

Het systeem is eenvoudig in gebruik. Laat de probe neer in de peilbuis of het boorgat. Zodra de probe in aanraking komt met water zal het systeem een geluidsignaal afgeven. Hierna kan eenvoudig de waterdiepte worden afgelezen.

Tiltmeter

Tiltmeters worden ingezet om de scheefstand van een object in de verticale richting te monitoren. De TLT6 is tevens beschikbaar in biaxiale richting.

De sensor is in het bijzonder handig in gebruik waar vrije zichtlijnen ontbreken of waar toegang tot de projectlocatie beperkt is. Iedere tiltsensor is verbonden aan een datalogger voor stroomvoorziening, dataopslag en verzending naar uw pc of server voor verdere verwerking van de meetdata.

Tiltsensoren zijn in verschillende types leverbaar.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze salesafdeling via sales@profound.nl