T: +31 (0)182 640 964 · E: sales@profound.nl · support@profound.nl

Palen Doormeten

Funderingspalen doormeten
SIT-serie

Het akoestisch doormeten van palen is een beproefde methode om de integriteit van betonnen palen snel en op economische wijze te bepalen, voordat deze worden opgenomen in de definitieve fundering. De meetmethode, ook bekend als ‘Sonic Integrity Testing’ (SIT), is een snelle en relatief eenvoudige manier om het risico op het falen van in de grond gevormde of prefab palen te beperken. Met het Profound SIT systeem controleert u de paalschacht op defecten, waarbij de metingen kunnen uitwijzen of de paalschacht het vereiste draagvermogen kan overbrengen naar de ondergrond.

De Profound SIT-serie is geoptimaliseerd voor professioneel gebruik in het veld, geavanceerde interpretatie en efficiënt beheer van paalgegevens. Alle modellen uit de SIT-serie zijn robuust en gemakkelijk draagbaar. Door de efficiënte bediening van het systeem kan één persoon op de projectlocatie tientallen palen per uur meten. Door het vergelijken van de verschillende meetresultaten per paal kunt u mogelijke afwijkingen vaststellen in de paalschacht. Afhankelijk van de bodemgesteldheid is een indicatie van de paallengte te verkrijgen.

In het kort

  • De Profound SIT-serie bestaat uit 3 modellen gericht op verschillende gebruikersgroepen en –intensiteit: SIT, SIT+ en het topmodel SITpro. Afhankelijk van het SIT model, kunt u 4 tot 8 uur continu meten dankzij de geïntegreerde oplaadbare accu.
  • SIT-systemen voldoen aan de ASTM Standaard D5882-16, EA Pfähle 2012, CUR-Aanbeveling 109:2013, AFNOR NF P 94-160-2 en NF P 94-160-4.
  • Accuraat testen. De unit is voorzien van een 24 bit A/D converter voor optimale verwerking van het meetsignaal, wat de nauwkeurigheid  ten goede komt en verdere interpretatie faciliteert.
  • Betrouwbaar. Resultaten kunnen goed worden gereproduceerd.
  • Optimale gebruiksvriendelijkheid in het veld: elke SIT bestaat uit een versnellingsopnemer, hamer, kabels en een robuuste unit voor dataverzameling en signaalverwerking inclusief kleurenscherm. De SIT met bijbehorende accessoires wordt eenvoudig meegenomen in de robuuste koffer.
  • Het SIT-systeem toont het meetsignaal direct op het kleurenscherm, zodat ter plekke kan worden bepaald of de test correct is uitgevoerd. Het is aan de eindgebruiker hoeveel signalen er per paal worden opgeslagen.
  • Een signaal kan worden opgeslagen en worden bekeken op het systeem zelf (ter verificatie of een paal is doorgemeten en de kwaliteit van de meting) en later op de pc verder worden verwerkt.
  • Na het overzetten van data via USB, wordt de volledige data analyse en rapportage gedaan met de SIT PC software.
  • De signalen van een of meerdere SIT+ en SITpro modellen kunnen in 1 database worden gecombineerd.
  • Met de bijbehorende Windows PC software worden de meetsignalen in professionele grafieken weergegeven en verder worden geanalyseerd en in rapportvorm verwerkt.

Wave Hammer

De Wave Hammer is een nieuwe accessoire voor de Profound SIT-serie. Met een SIT-systeem kunt u de integriteit van betonnen palen snel en op economische wijze te bepalen, voordat deze worden opgenomen in de definitieve fundering.

Voor palen met een diameter groter dan 50 cm kunt u een van de Wave Hammers gebruiken om de paaltest uit te voeren. Met het unieke design van de Wave Hammer wordt een constante schokgolf gegenereert met de tijdsduur voor een optimale resolutie passend bij de diameter van de paal.

Profound introduceert dan ook 3 Wave Hammer modellen voor het testen van verschillende grotere paaldiameters.

SIT-boorpaalsensor

De Profound boorpaalsensor is ontworpen voor de SIT-serie om hoogwaardige metingen uit te kunnen voeren bij geïnstalleerde funderingspalen met een grote diameter. De sensor biedt optimale meetomstandigheden bij het gebruik van Wave Hammers of geïnstrumenteerde hamers.
Innovatief ontwerp
De SIT-boorpaalsensor is een alternatief op de handsensor waarbij de sensor met een afzonderlijke montageplaat op de paalkop wordt bevestigd. Een of meer montageplaten worden vóór de daadwerkelijke meting op de paalkop worden gemonteerd.
Tijdens de meting zorgt de stijve verbinding tussen de sensor en de paalkop voor optimale meetresultaten van hoge kwaliteit. De sensor registreert de reactie op de hamerslag uitzonderlijk goed. Dit biedt gebruikers nauwkeurige informatie over de paalschacht, stijfheid en mogelijke defecten.

Bediening

De meting wordt uitgevoerd door met een hamer op de paalkop te slaan en de respons op de paalkop te meten met de gevoelige, lichtgewicht versnellingsopnemer. Het gemeten signaal wordt direct op het scherm van het SIT systeem getoond, waardoor u de kwaliteit van de meting in het veld kunt beoordelen.

Dataverwerking

Na goedkeuring slaat het systeem het meetsignaal op samen met aanvullende gegevens, zoals paalnummer, paaloppervlak, datum en tijd, versterkingsfactor en filterbreedte. U voert meerdere metingen per paal uit voor een relatieve vergelijking van de gemeten signalen. Voor nadere interpretatie zet u de meetresultaten van het SIT systeem over naar uw Windows PC.

Toepassing

Het akoestisch doormeten van funderingspalen wordt veelvuldig toegepast als methode voor het controleren van de palen. De meetmethode, genaamd ‘Sonic Integrity Testing’ (SIT), is een snelle en relatief eenvoudige manier om het risico op het falen van in de grond gevormde of prefab palen te beperken. Met het Profound SITsysteem controleert u de paalschacht op defecten, waarbij de metingen kunnen uitwijzen of de paalschacht het vereiste draagvermogen kan overbrengen naar de ondergrond.

Sinds 1960 worden palen akoestisch doorgemeten om het risico op slechte funderingen als gevolg van paaldefecten te beperken. Profound is pionier in onderzoek op dit gebied en in de ontwikkeling van de bijbehorende meetapparatuur en heeft inmiddels meer dan 50 jaar wereldwijde ervaring. Akoestisch doormeten is een beproefde methode om funderingspalen te onderzoeken. De betrouwbaarheid van de methode is mede gebleken uit de honderden systemen die wereldwijd in gebruik zijn.

Academy

Het doel van de SIT cursus bij de Profound Academey is om het meeste uit het systeem en daarmee uit de techniek van akoestisch doormeten te halen.

Tijdens de SIT cursus zal de instructeur in het kort de theorie achter het akoestisch doormeten van funderingspalen behandelen. Hierna komen richtlijnen en codes aan de orde. Verder wordt uitgebreid aandacht besteedt aan het op professionele en efficiënte wijze akoestisch doormeten van funderingspalen conform de richtlijnen. Ook zal behandeld worden hoe u de meetsignalen het beste kunt verwerken, analyseren en rapporteren. Tijdens de cursus zal er voldoende tijd zijn voor vragen en voorbeelden uit de praktijk.