T: +31 (0)182 640 964 · E: sales@profound.nl · support@profound.nl

Houthardheidsmetingen

Houthardheidsmetingen
De Specht

Het meetapparaat, de SPECHT, is geschikt voor het objectief beoordelen van funderingshout en andere houttoepassingen. Deze houthardheidsmeter voor het bepalen van de dikte van de zachte schil van funderingshout is door Profound ontwikkeld.

De SPECHT voldoet aan de eisen F3O/SBRCURnet Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen (3e editie, 2016) en zoals omschreven in Den Nijs 2002 (Onderbouwing prikgegevens funderingsonderzoek, red.).

De SPECHT meet de indringing van hout in millimeters en geeft daarmee een indicatie van de hardheid en kwaliteit. Met dit meetapparaat kunt u snel en nauwkeurig
prikgegevens verzamelen van zichtbare houten funderingselementen. Deze metingen zijn te vergelijken met protocollen en andere referentietabellen, daardoor kunnen funderingsexperts dankzij de SPECHT een professionele onderbouwing geven aan hun inspectierapporten.

Bediening

Met de spanhulp drukt u de meetpen (met daarop een O-ring) naar binnen. U zet de SPECHT tegen het te onderzoeken hout en drukt op de rode activatieknop. De meetpen schiet nu het hout in. Op het afleesvenster en op de meetpen zelf (aan de hand van de plaats van de O-ring) ziet u de indringing in aantal millimeters.
Het apparaat is ook te gebruiken in vochtige kruipruimtes. De SPECHT is bestand tegen water en vuil.

Metingen zijn zeer nauwkeurig en goed reproduceerbaar dankzij de minimale terugslag van de SPECHT.
De meetpen is voorzien van een slijtvlakindicator aan de hand waarvan u kunt zien of de meetpen moet worden vervangen.

Dataverwerking

Om het hout te beoordelen, vergelijkt u de meetresultaten met protocollen en andere referentietabellen. Deze is te vinden in de F3O/SBRCURnet Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen (3e editie, 2016).

Toepassing

Naast het testen van houten paalfunderingen wordt DE SPECHT ook ingezet voor andere toepassingen zoals het inspecteren van remmingswerken of steigers in de GWW sector. De SPECHT meet de indringing in mm en geeft daarmee een indicatie van de hardheid en kwaliteit van het hout.