T: +31 (0)182 640 964 · E: sales@profound.nl · support@profound.nl

TNOWave Software

Wave Equation Software
TNOWave

TNOWAVE vertegenwoordigt een groep van golfvergelijkingssoftware en is een krachtig simulatiemiddel om het paalgedrag te voorspellen. De TNOWAVE applicaties zijn geschikt voor het simuleren van de interactie tussen grond en paal onder dynamische condities. TNOWAVE is gebaseerd op de ééndimensionale spanningsgolftheorie en maakt het mogelijk om het volgende te modelleren:

 • Alle soorten tril- en valblokken met ondervullingen en grondcondities
 • Palen met variaties in dwarsdoorsnede en scheuren
 • Stalen buispalen, met of zonder voetplaat
 • Schachtwrijving en paalpuntweerstand

TNOWAVE heeft verschillende toepassingsgebieden met de volgende softwaremodules:

 • PDPWAVE heibaarheidsonderzoek voor het inbrengen van funderingslementen met val- en trilblokken
 • SITWAVE paalvormberekening voor het vaststellen van lokale paaldefecten uit sonische integriteitssignalen via signaalvergelijking
 • DLTWAVE bepaling van het statisch draagvermogen van een paal uit een dynamische proefbelasting via signaalvergelijking
Bediening

Alle TNOWAVE modules zijn ontwikkeld voor professionele geotechnische engineers en technische praktijkers om paalgedrag te voorspellen en te simuleren.
Iedere module omvat een krachtig softwarepakket inclusief een digitale handleiding en Help functies met praktische voorbeelden om de gebruiker te assisteren. Nieuwe gebruikers worden sterk geadviseerd om een cursus te volgen bij Profound Academy.

Het voordeel van de gebruikersomgeving is dat het ontwerp eenvoudig en logisch is gehouden. De software heeft 3 applicatieniveau’s.

Eenvoudig
Hierbij zijn standaard warden ingesteld en veel acties worden automatisch uitgevoerd.

Gemiddeld
De gebruiker heeft in de software toegang tot basis parameters en kan zijn /haar eigen ervaring toevoegen

Gevorderd
Met de gevorderde optie heeft u maximale flexibiliteit en is bedoeld voor ervaren gebruikers, toegang gevende tot diverse input parameters en programmeer opties.

In het kort

De belangrijkste voordelen van de TNOWAVE applicaties

§  Accurate predictieresultaten door de methode van algoritmische karaktersitieken, potentiele numerieke instabiliteit eliminerende zoals deze ervaren kunnen worden met andere op basis van massa-gebaseerde modellen

 • Grote variatie in invoermogelijkheden voor heiblok, paal en grondlagen
 • Gebruikersvriendelijke omgeving voor de geotechnische parameters
 • Invoer van grondmodel met gedigitaliseerde optie voor sonderingen, dynamische sonderingen, dilatometingen, drukmetertesten en laboratorium grondonderzoek
 • Invoer van grondlagen met GEF bestanden (Geotechnical Exchange File)
 • Meerdere grond fatigue (vermoeings) modellen
 • Uitgebreide grafische opties voor het verwerken van predictieresultaten

Toepassingsgebieden

PDPWAVE voor het onderzoeken van de heibaarheid voor diverse combinaties van val- en trilblokken, ondervullingen, paalsoorten en grondcondities.

Met de resultaten uit PDPWAVE kan de constructeur / paal engineer het volgende:

 • Heibaarheidsonderzoeken uitvoeren
 • Keuze van heiblok optimaliseren
 • Het maximale energieniveau selecteren zonder de paal te beschadigen
 • De efficientie van de funderingsmachine vergroten
 • Druk- en trekspanningen voorspellen

 

SITWAVE paalvormberekening voor het vaststellen van lokale paaldefecten uit sonische integriteitssignalen via signaalvergelijking. De gebruiker bouwt op basis van een referentiepaal uit het project een model van de paal en de grond. Hierop volgend worden de gemeten signalen vergeleken met de gesimuleerde signalen en de parameters worden automatisch aangepast tot een goede match is verkregen.

 

DLTWAVE bepaling van het statisch draagvermogen van een paal uit een dynamische proefbelasting (DLT) via signaalvergelijking.

DLTWAVE simuleert een dynamische loadtest met signalen welke verkregen zijn met een PDA/DLT systeem. De paal en grond worden gemodelleerd. Op een automatische interactieve manier worden parameters aangepast. Gemeten en berekende signalen worden vergeleken om de draagkracht en het verplaatsingsgedrag gedurende de statische belasting vast te stellen uit de DLT testresultaten.

Academy

Nieuwe gebruikers worden sterk geadviseerd om een cursus te volgen bij Profound Academy.
Lees hier meer