> Home

Publications

Article
Title: "Proefcampagne voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen "
"Trial campaign for the Oosterweelconnection in Antwerp, Belgium", article in Dutch.
Authors: ir. G. Van Lysebetten, WTCB
ir. J. Couck, Vlaamse Overheid, MOW
ir. K. Van Royen, Denys NV
ir. B. Janssens, BAM NV
ir. drs. R. de Nijs, THV ROTS (Witteveen + Bos)
Published in: Geotechniek nummer 5/december 2015, Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld. Uitgeverij Educom BV.
Abstract: In het vakblad Geotechniek van december 2015 stond een prachtig voorbeeld van uitgebreide geotechnische monitoring en praktijkobservaties. In een Belgische proefput werd een aantal nieuwe meettechnieken één op één vergeleken met gekende technieken. Bij dit pilotproject werden ook de BAT-waterspanningssensoren van Profound gebruikt.

Het ging om de Proefcampagne voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Dit project draait om het sluiten van de ringweg rond Antwerpen langs de westzijde van de stad. Mogelijk komt op de rechteroever van de Schelde een dubbeldekstunnel. Een unieke proefcampagne op ware grootte is uitgevoerd. Hierbij werd onder meer onderzocht hoe het glauconiethoudend zand en de Boomse klei reageren bij de installatie van lange damwanden en tijdens een diepe uitgraving. De vervorming en rek van de damwanden, het verloop van de waterspanningen en de zwel van de Boomse klei werden uitgebreid gemonitord, om te kunnen bepalen hoe de bouw van de Oosterweeltunnel het beste kan worden uitgevoerd.

BAT-sensoren
Er werden 8 BAT-sensoren van Profound gebruikt bij het meten van de waterdruk in klei en zanden. Alle meetapparatuur moest vanzelfsprekend werkzaam zijn vanaf het begin van de proefcampagne. Na een noodzakelijke stabilisatieperiode werden de waterspanningsmetingen via een stapsgewijze pompproef tot 15 meter afmaalhoogte uitgevoerd binnen de proefkuip in de gespannen waterlaag. Door deze pompproef kon de werking van alle meetapparatuur worden gecontroleerd. In een later stadium was hierdoor het effect van bemaling en ontgraving op waterspanningen in de Boomse klei te onderscheiden.

Download download Proefcampagne Oosterweelverbinding.pdf (size: 1582 kB).Om dit document te kunnen bekijken, heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig. Deze kunt u gratis downloaden van de Adobe website.

 

 

profound
 
go to dutch   logos