T: +31 (0)182 640 964 · E: sales@profound.nl · support@profound.nl

Geomonitoring Soil Inst.

Geotechnische Monitoring
Soil Instruments Ltd

Profound is in Nederland de distributeur van Soil Instruments Ltd., leverancier van geotechnische instrumentatie, zoals inclinometers, casing, VW piëzometers of tiltmeters in combinatie met een datalogger of het Profound IS-monitoringssysteem.

Indien u graag aanvullende informatie over deze producten wilt ontvangen, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Digital Inclinometer

Inclinometers worden gebruikt voor het meten van horizontale verplaatsingen in de grond of kunstwerken. De metingen geven belangrijke informatie over de diepte, richting, omvang en snelheid van bewegingen, mits frequent herhalingsmetingen worden uitgevoerd. De metingen worden onder andere toegepast bij het in kaart brengen van vervormingen aan bijvoorbeeld: damwanden, diepwanden, kademuren, dijken, transportleidingen en allerlei kunstwerken.

Bediening

De probe (meetkop) is met een stevige tevlar kabel verbonden aan de kabelhaspel. De probe wordt in de inclinometercasing naar de gewenste diepte ingebracht. De bijbehorende tablet maakt via een bluetooth verbinding contact met de kabelhaspel wat een kabelvrije datatransfer mogelijk maakt. De tablet is voorgeinstalleerd met software om een meting uit te kunnen voeren en het meetsignaal op te slaan. Op een vooraf ingesteld meetinterval of op iedere halve meter slaat u het signaal op. Middels het meten van de gehele casing verkrijgt men een profiel van de afwijking van de buis.

Dataverwerking

Op de tablet ziet men na het plotten van de gegevens direct de scheefstand van de gemeten buis. Bij de inclinometer levert Soil Instruments In-Profile PC software (artikelcode C13) voor verdere dataverwerking. Doordat de herhalingsmetingen in dezelfde plot gepresenteerd kunnen worden verkrijgt men een goed beeld ten opzichte van de nul-situatie.

Toepassing

Met behulp van Inclinometingen kunnen horizontale deformaties in de grond, in gebouwen of op kunstwerken worden gemonitord. Een inclinometing wordt bijvoorbeeld toegepast om de stabiliteit van damwanden te monitoren door de doorbuiging en rotatie van die damwand te meten. Daarbij kan de grondverplaatsing worden gemonitord, die mogelijk problemen zouden kunnen veroorzaken in nabijgelegen gebouwen of kunstwerken. Metingen geven een duidelijk beeld van verplaatsingen in de loop van de tijd door de diepte, richting, grootte en mate van de verplaatsing regelmatig vast te leggen.

Casing

Het wordt aanbevolen om de inclinometer te gebruiken in de daarvoor speciaal beschikbare casingbuizen.

Het gebruik van de inclinometer casing zal resulteren in een lange levensduur en is eenvoudig en snel te installeren.

De casings zijn beschikbaar in secties van 1, 2 of 3 meter zodat iedere gewenste meetdiepte kan worden bereikt. Om vuil in de meetbuis te voorkomen worden de buizen voorzien van een top- en bodemafsluting. Om vandalisme tegen te gaan is deze topafsluiting tevens verkrijgbaar met een zgn. afsluitbare security cover.

Loadcell

Loadcellen worden ingezet om de belasting te monitoren. Typische aplicaties waar de krachtopnemers worden ingezet zijn bijv. bij het testen van ankers, tunnelverbindingen of bij paalbelastingen. Loadcellen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen van 300 kN tot 3000 kN. De loadcell is voorzien van een kabel welke verbonden kan worden aan het Profound IS-systeem. Zo wordt de meetdata opgeslagen in de IS-Field Unit voor verdere verwerking op uw pc.

VW-piëzometer

Tegen een scherpe prijs grondwaterstanden monitoren? Als distributeur van Soil Instruments in Nederland kunnen wij naast het Profound BAT-grondwater monitoringsysteem ook deze nieuwe piëzometer aanbieden. Door onze krachten te bundelen kan per project beoordeeld worden welk type sensor het meest geschikt is op specificatie en op prijs.

Voordelen van deze VW-piëzometer van Soil Instruments zijn:
•    Smalle diameter van slechts 19 mm
•    Ingebouwde temperatuurcompensatie
•    Snelle response op veranderingen in waterspanning in doorlatende gronden
•    Verkrijgbaar voor diverse meetbereiken (0-1000 kPa)

Als u een mail stuurt naar sales@profound.nl zenden wij u graag meer informatie toe.

Tiltmeter

Tiltmeters worden ingezet om de scheefstand van een object in de verticale richting te monitoren. De TLT6 is tevens beschikbaar in biaxiale richting.

De sensor is in het bijzonder handig in gebruik waar vrije zichtlijnen ontbreken of waar toegang tot de projectlocatie beperkt is. Iedere tiltsensor is verbonden aan een datalogger voor stroomvoorziening, dataopslag en verzending naar uw pc of server voor verdere verwerking van de meetdata.

Tiltsensoren zijn in verschillende types leverbaar.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze salesafdeling via sales@profound.nl

Datalogger

De meeste systemen kunnen compatible worden gemaakt met het Profound IS-systeem. Voor specifieke toepassingen heeft Soil Instruments verschillende dataloggers beschikbaar. De datalogger dient tevens als stroomvoorziening voor het monitoringsnetwerk. Bij de aanschaf van het meetsysteem zal worden bepaald welke datalogger het beste voldoet aan de gestelde projecteisen.