> Home

Inclinometer Training
Profound Academy

Maandag 11 december 2017

De cursus vindt plaats bij het Best Western hotel te Gouda.
De cursus is Engels/Nederlandstalig.
Inclinometingen, ook wel hellingsmetingen genoemd, zijn belangrijk binnen de Geotechnische Monitoring. Met behulp van Inclinometingen kunnen horizontale deformaties in de grond, in gebouwen of op kunstwerken worden gemonitord. Metingen geven een duidelijk beeld van verplaatsingen in de loop van de tijd door de diepte, richting, grootte en mate van de verplaatsing regelmatig vast te leggen.
Inclinometingen in de praktijk
Een inclinometing wordt bijvoorbeeld toegepast om de stabiliteit van damwanden te monitoren door de doorbuiging en rotatie van die damwand te meten. Daarbij kan de grondverplaatsing worden gemonitord, die mogelijk problemen zouden kunnen veroorzaken in nabijgelegen gebouwen of kunstwerken.
Doel
Het doel van de training is meer inzicht te geven in de mogelijkheden van digitale inclinometingen. Door dit verbeterde inzicht kunt u digitale inclinometers en de bijbehorende software optimaal benutten.
Inhoud
Onderstaande onderwerpen komen tijdens de Inclinometer Training aan bod:
  • Installatie inclinometer
    Inclusief de keuze van het type casingbuis, de oriëntatie van de buis en het stabiliseren van de buis met Bentoniet of Grout.
  • Inclinometingen in het veld
    Inclusief temperatuur stabilisatie en onderhoud van de apparatuur. Een demolocatie is aanwezig tijdens de training.
  • Downloaden van meetgegevens vanuit de PDA naar de pc software
  • Presentatie van meetgegevens met behulp van In-Site software
  • Kalibratie van Inclinometer apparatuur
Klik hier om te vragen naar de uitgebreide beschrijving van de training en het inschrijvingsformulier

 

profound

Profound Academy

inclinometer

In-Site software

digital inclinometer

 
go to dutch   logos