> Home

VIBRA-serie: VIBRA-sbr+ 3.*
Het nieuwe systeem voor het continu en online monitoren van trillingen

 • Continu en online monitoren van trillingen geheel conform SBR trillingsrichtlijn deel A "Schade aan gebouwen" en deel B "Hinder voor personen"
  Tevens conform DIN 4150-2, DIN 4150-3 en o.a. BS 5228-2, BS 7385-2,
  SS 460 48 61 en van trillingen veroorzaakt door explosies conform o.a.
  SS 460 48 66 en AS 2187.2
 • Directe weergave meetdata in 3 richtingen in het veld
 • Optioneel: vergroot bereik tot 315 Hz
 • Uitvoer voor BTS (Beleidsregel Trillinghinder Spoor) 2014
 • Wekenlang onbemand operationeel
 • Draadloze, automatische data-overdracht via geïntegreerde GPRS
 • Flexibel: directe SMS-alarmering, e-mail, FTP
 • Real-time systeem- en meetdata upload naar een eigen FTP server
 • Ringgeheugen inclusief buffer in FTP mode
 • SMS-alarmering naar 5 ontvangers inclusief start/stop functionaliteit
 • Smart alarm (frequentie-afhankelijk snelheidsalarm)
 • Kalibratietrace zichtbaar in PC software
 • Nieuwe GPRS zoekfunctie ‘Search Networks’ in het VIBRA-sbr+ systeem. Detectie van netwerkproviders met de sterkste signaalsterkte op locatie.
 • Continue PC Trace Recorder: volledig meetsignaal

Bureaus die trillingsmetingen uitvoeren onder het procescertificaat BRL 5023, kunnen met de VIBRA-sbr+ zowel metingen conform SBR – deel A als deel B uitvoeren.

Met VIBRA 3.15 is het mogelijk om gebruik te maken van online monitoringssoftware. U kunt dan op elk gewenst moment inloggen op vibramonitoring.eu en zo de laatst verzonden meetdata en tevens de status van uw VIBRA-sbr+ systemen bekijken. Ook kunt u gastaccounts aanmaken voor bijvoorbeeld toezichthouders.

Meer informatie kunt u aanvragen via info@profound.nl

BedieningTrillingen kunnen mogelijk schade veroorzaken aan gebouwen en gevoelige apparatuur. Tijdens de meting met de VIBRA-sbr+ ziet u gelijktijdig de maximale pieksnelheid, piekversnelling en frequentie in x, y, z-richting per tijdsinterval.

Met 1 druk op de knop geeft de VIBRA-sbr+ de hoogst gemeten maxima. Ook de veff,max waarden worden direct weergegeven.

Het systeem is robuust, gemakkelijk te verplaatsen, werkt op batterijen en kan gedurende een aantal weken onbemand en ononderbroken meten.

U sluit het systeem aan op de USB-poort van uw laptop of PC. De VIBRA-sbr+ maakt deel uit van de uitgebreide VIBRA-serie. De verschillende eigenschappen zijn samengevat in een aparte technische specificatie.

Meten en beoordelen conform SBR trillingsrichtlijn deel A "Schade aan gebouwen" en deel B "Hinder voor personen"
Systeem voldoet volledig aan de richtlijn SBR-deel A en deel B, 2006: zowel de meting als de verwerking als de weergave is geheel conform deze richtlijn:
- Meetbereik 0 - 100 mm/s (de maximum waarde omvat deel A en deel B)
- Frequentiebereik 0.8 – 100 Hz
- SBR veff,max waarden
- Dominante Frequentiebepaling conform Methode I/FFT
- Peak type (ingave gebouwcategorie)

In de bijgeleverde PC software heeft u snel en overzichtelijk alle meetdata in grafieken met weergave conform SBR A: gebouwcategorieën, type meting, maar ook conform SBR B: vper en vper,max. Grafieken kunnen eenvoudig worden gekopieerd om in rapporten te worden opgenomen.

Daarnaast kunt u meetdata altijd uitvoeren als *.csv bestand.
SBR
cursussen
Trillingsrichtlijnen
Profound klanten ontvangen 10% korting op de officiële SBR cursus "Trillingsrichtlijnen in de praktijk". SBR biedt met de Basis- en een Verdiepingscursus volop mogelijkheden om praktische kennis op te frissen en verder uit te diepen. Tijdens de verdiepingscursus wordt ook gebruik gemaakt van de Profound VIBRA-sbr+.

Daarnaast is het mogelijk om bij Profound de cursus "Trillingsmetingen conform SBR met de VIBRA-sbr+" te volgen.

English Click here for information about the VIBRA-series in English
Downloads

 

Brochure VIBRA-serie (NL) (pdf)

Om *.pdf documenten te bekijken heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.

 

 

profound

 VIBRA grafiekSBR geofoon montageplaat

VIBRA-series


 
go to dutch   logos